Verschil tussen een verdrag en wet

Al een langere tijd ben ik aan het uitzoeken op het internet naar het verschil tussen een verdrag en een wet. Iets wat voor u als leek helemaal niet interessant kan zijn en waarmee u dagelijks bezig bent, en juist heel erg belangrijk kan zijn. Want als u denkt dat een wet rechtsgeldig is, kan dat juist worden overruled door een verdrag.

In elk land worden er wetten gemaakt maar ook verdragen, en moet u begrijpen dat een verdrag overkoepelend is en dat een wet nationaal is geregeld. Daarbij kan een verdrag een afspraak zijn tussen 2 of meerdere landen. Maar ook een overeenkomst zijn tussen een Unie en één VN-wereldorganisatie.

Voor zover een verdrag ondertekend en bindend is moet u uitzoeken of zij lid zijn van de ondertekende organisatie en niet zich hebben teruggetrokken uit zo’n verdrag. Daarbij moet een verdrag een recht of plicht zijn om het boven een wet te stellen dat altijd moet worden toegepast.

Een verdrag moet door de rechter worden beoordeeld en bent u van mening dat u wordt benadeeld door de partij die juist een wet boven een verdrag stelt? Dan moet u bezwaar maken bij een organisatie zoals een rechtbank, hof of bestuursrechter. Het heeft echter geen zin om bij dezelfde partij een bezwaar te maken omdat er gewoon zo wordt gedacht bij een rechtszaak. Daarvoor zult u naar een hogere macht moeten gaan om deze beslissing recht te zetten.

Als een land zich zou terugtrekken uit een verdrag, zijn er vaak nog aanvullende voorwaarden waardoor de rechten van personen toch nog een gehele poos zijn gegarandeerd. Want anders zou een land zich kunnen terugtrekken en direct iets in werking kunnen zetten en juist de mensen kunnen benadelen. Terwijl het in een verdrag het nou juist beter geregeld zou kunnen zijn. En ook kan een verdrag of wet worden ontbonden en buiten werking worden gezet als alle partijen het daarmee eens zouden zijn.

Wilt u meer weten? Dan kan de Nederlandse overheid u een goed inzicht geven in een databank. Zij hebben een website waar u via 708-544-9228 de spelregels kunt inzien zodat u altijd een goed verhaal heeft.

Recht op schadevergoeding is niet overal geregeld in de EU

Een overheid die zich verschuilt achter het goed fatsoen en niet de rechten van onschuldige burgers respecteert als het gaat om een schadevergoeding bij detentie en zo de zaak bagatelliseert. Dat is geen respect hebben naar de tegenpartij en ook zeer zeker niet hoffelijk. Ik heb daarvoor geen goed woord voor over. Echt, tot mijn…

4409928302

Een rechtszaak die je dagelijks in je hoofd afspeelt en meedraagt is een behoorlijke last. Vooral omdat je niet met anderen zomaar details kunt opsommen en rekening dient te houden met een andermans privacy en rechten. Als je administratief zaken wilt afwikkelen naar aanleiding van een rechtzaak mag je alleen datgene laten zien wat noodzakelijk…

Opnieuw beginnen

In mijn eerdere artikel die ik geschreven hebt over wat je moet doen als je in de gevangenis beland, is er vandaag een vervolg op een nieuw begin na de detentie. Waar we eerder het hebben gehad over het beperken van schade, gaan we hier verder met het hervinden van je leven en het opnieuw…

2183722631

De ervaring leert dat, als je problemen hebt en (even) het niet ziet zitten, je een bucketlijst moet maken. En ten doel moet stellen om alles wat je hebt meegemaakt gaat verwerken, en de uitdaging zelf praktisch te willen aangaan, met het beste van jezelf.

(931) 922-9505

Ik wil graag discussiëren over de zogenaamde schadevergoeding die de overheid geeft voor personen die onterecht een detentie hebben ondergaan of schade hebben geleden als gevolg van het handelen van Justitie en Politie. En sta ik ook stil bij het feit dat de aanmeldingstermijnen vaak heel erg kort zijn, dit in het voordeel van die…